Akreditovan kurs & Garantovan posao TESOL/TEFL Certification : Akreditovana obuka za predavače engleskog jezika

Akreditovana škola nudi kurs i polaganje ispita za globalno priznat TEFL/TESOL sertifikat u trajanju od 4 nedelje, 150 časova.
*Besplatan smeštaj za vreme trajanja kursa (sam kurs se plaća) i garantovan posao nakon uspešno položenog ispita i stečenog sertifikata.

*Škola nudi pohađanje programa u nekom od tri grada (po izboru potencijalnog kandidata): Hanoj, Ho Ši Min ili Pnom Pen.

Kontaktirajte nas za dodatne informacije putem e-mail: veston.job@gmail.com